Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN về quản lý đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ

Ngày 26/9/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.

» Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN

Newer news

Thông báo mở rộng liên kết đào tạo nghề kim hoàn
Cơ hội, giải pháp nghề nghiệp cho các bạn trẻ
Những quốc gia dự trữ vàng nhiều nhất
Thông báo hủy nhiệm cán bộ công nhân viên
Điểm thi tốt nghiệp đợt 5/2014

Older news

Ghi ký hiệu đối với vàng trang sức, mỹ nghệ
Trang sức ngàn năm tuổi của người Việt
Lớp Kim hoàn công nghiệp liên kết với Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè
Lịch khai giảng tháng 8/2013
Bí mật những công ty vàng lớn nhất thế giới
 
ft-thuvienanhr
ft-video
ft-vanban
ft-khoadaotao
thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh