Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN về quản lý đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ

Ngày 26/9/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.

» Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN

Newer news

Thông báo: Công ty Gia công Vàng Ngọc Hào tuyển dụng
Thông báo: Công ty Võ Quốc Định tuyển dụng
Thông báo: Công ty SJC tuyển dụng
10 năm tâm huyết đào tạo nghề kim hoàn
Trung tâm Dạy nghề Mỹ nghệ Kim hoàn TP.HCM kỷ niệm 10 năm thành lập

Older news

Ghi ký hiệu đối với vàng trang sức, mỹ nghệ
Trang sức ngàn năm tuổi của người Việt
Lớp Kim hoàn công nghiệp liên kết với Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè
Lịch khai giảng tháng 8/2013
Bí mật những công ty vàng lớn nhất thế giới
 
ft-thuvienanhr
ft-video
ft-vanban
ft-khoadaotao
thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh thep nguyen minh