Trung tâm Dạy nghề Dân lập Mỹ nghệ Kim hoàn TP.HCM chiêu sinh thường xuyên khóa học nghề Chế tác trang sức (thợ bạc) bao gồm các kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao bao gồm:

Học phần I: Kỹ thuật căn bản

- Học viên sẽ thực hiện được những sản phẩm đơn giãn để tập hàn, giũa, cưa ...

Học phần II: Kỹ thuật gắn đá

- Sử dụng được khoan tay, khoan treo

- Sử dụng được từng mũi khoan thích hợp cho từng loại đá

- Tạo được các loại chấu

- Gắn đá được trên nhiều chi tiết của sản phẩm đơn giản.

Học phần III: Kỹ thuật chế tác trang sức có gắn đá

- Chế tác được nhiều trang sức phức tạp có kết cấu nhiều chi tiết ráp lại: kết hột chùm, code có nhận hột chìm trên lá trang trí, bọc tượng cẩm thạch…

- Phân kim vàng bạc: 1 axit, 2 axit

Học phần IV: Kỹ thuật chế tác trang sức có gắn đá nâng cao

- Thực hiện chế tác trang sức có độ khó cao

- Phối hợp các loại đá đan xen với các loại lá đẻo trên một sản phẩm

- Thực hiện làm nguội, gắn đá đúng quy trình trên phôi đúc bằng kim loại

- Xi hoàn chỉnh 2 màu trên các sản phẩm.

Thời gian học: từ 3-6 tháng.

Thành phần giảng dạy: là những bậc nghệ nhân có tay nghề cao được Hội Kim hoàn TP.HCM tuyển chọn.

Sau khi hoàn thành xong mỗi khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ nghề của khóa học đó và được giới thiệu việc làm tại các Công ty VBĐQ tại TP.HCM.

Liên hệ tư vấn – ghi danh: 028-3955.7284 (Phòng Hành chính – Kế toán)

Trung tâm DNDL Mỹ nghệ Kim hoàn TP.HCM

Lầu 1, Chợ Thiếc, đường Trần Quý, Phường 6, Quận 11, TP.HCM

 

Template modified by Peakso.com