ttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/1f449.png?_nc_eui2=AeG5YONGCFOvJFuJe4vMvsD3xIFPc77h4ewzNoumKqXAV0Athj2WtaDspk9mgMebTbh-Evi2yyQXxCkRwjeufD-6n69JJG7cdwoVNLUaR233Bg");">⯑ Bạn đang muốn mở tiệm vàng và đang phân vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn vẫn đang loay hoay tìm một Trung Tâm dạy nghề mở tiệm vàng uy tín? 

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/1f449.png?_nc_eui2=AeG5YONGCFOvJFuJe4vMvsD3xIFPc77h4ewzNoumKqXAV0Athj2WtaDspk9mgMebTbh-Evi2yyQXxCkRwjeufD-6n69JJG7cdwoVNLUaR233Bg");">⯑ Quy mô về vốn nguồn hàng, mặt bằng, các chi phí cố định và các khoản chi phí dự trù khác trong vài tháng đầu ? Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra nhưng vẫn chưa có câu trả lời ?

c9adc21b3b78d8268169.jpg

91434aaaf0f810a649e9.jpg

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/1f449.png?_nc_eui2=AeG5YONGCFOvJFuJe4vMvsD3xIFPc77h4ewzNoumKqXAV0Athj2WtaDspk9mgMebTbh-Evi2yyQXxCkRwjeufD-6n69JJG7cdwoVNLUaR233Bg");">⯑ Mọi vấn đề sẽ được giải đáp chỉ cần bạn đăng ký tham gia khóa học “Đào tạo về kỹ năng & kiến thức kinh doanh vàng” - #Khóa_K09_2019#Khai_giảng_ngày_17_06_2019 do giảng viên của Trung Tâm GDNN Mỹ Nghệ Kim Hoàn trực tiếp đứng lớp và giảng dạy.

 

Bạn sẽ được giải đáp tất cả mọi vấn đề liên quan đến ngành nghề kinh doanh của mình như:

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png?_nc_eui2=AeG5YONGCFOvJFuJe4vMvsD3xIFPc77h4ewzNoumKqXAV0Athj2WtaDspk9mgMebTbh-Evi2yyQXxCkRwjeufD-6n69JJG7cdwoVNLUaR233Bg");">✔️ Ngành nghề kinh doanh vàng là ngành kinh doanh có điều kiện vậy những điều kiện đó là gì ? Các văn bản pháp luật nhà nước quy định trong lĩnh vực kinh doanh kim hoàn như thế nào ? Có được phép kinh doanh vàng miếng hoặc ngoại tệ không?

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png?_nc_eui2=AeG5YONGCFOvJFuJe4vMvsD3xIFPc77h4ewzNoumKqXAV0Athj2WtaDspk9mgMebTbh-Evi2yyQXxCkRwjeufD-6n69JJG7cdwoVNLUaR233Bg");">✔️ Cần phải trang bị những loại máy móc thiết bị nào khi mới bắt đầu kinh doanh và sau khi mở rộng quy mô? Và mua những loại máy móc thiết bị đó ở đâu? (Phần mềm quản lý vàng, cân vàng, tủ vàng ....)

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png?_nc_eui2=AeG5YONGCFOvJFuJe4vMvsD3xIFPc77h4ewzNoumKqXAV0Athj2WtaDspk9mgMebTbh-Evi2yyQXxCkRwjeufD-6n69JJG7cdwoVNLUaR233Bg");">✔️Về phương pháp kinh doanh mua bán, cách thức mua vào bán ra, cách làm hợp đồng cầm đồ và kỹ năng chốt giá vàng lên xuống theo thị trường. Được thực hành xác định hàm lượng vàng bằng nhiều phương pháp: phương pháp cảm quan (dùng đá, axit & ni tuổi để thử) & 2 phương pháp bằng máy móc hiện đại (máy đo tỉ trọng & máy quang phổ) và kỹ năng nhận định vàng thật vàng giả.

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png?_nc_eui2=AeG5YONGCFOvJFuJe4vMvsD3xIFPc77h4ewzNoumKqXAV0Athj2WtaDspk9mgMebTbh-Evi2yyQXxCkRwjeufD-6n69JJG7cdwoVNLUaR233Bg");">✔️ Kiến thức chuyên môn về quản lý, nắm bắt được tâm lý khách hàng và phòng tránh những rủi ro trong kinh doanh.

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t5d/1/16/26a1.png?_nc_eui2=AeE0PjLwFCS2b7OOLMafPtv0zWAKbr_WcZPsisrZbVWO-2ndhd3Z0z0IFVrtIClmbHFKi8qaIXZBPCTEWeERl95PECsoSxQw2GmV-6YjVMDFfg");">⚡️https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t5d/1/16/26a1.png?_nc_eui2=AeE0PjLwFCS2b7OOLMafPtv0zWAKbr_WcZPsisrZbVWO-2ndhd3Z0z0IFVrtIClmbHFKi8qaIXZBPCTEWeERl95PECsoSxQw2GmV-6YjVMDFfg");">⚡️https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t5d/1/16/26a1.png?_nc_eui2=AeE0PjLwFCS2b7OOLMafPtv0zWAKbr_WcZPsisrZbVWO-2ndhd3Z0z0IFVrtIClmbHFKi8qaIXZBPCTEWeERl95PECsoSxQw2GmV-6YjVMDFfg");">⚡️Và các vấn đề chuyên sâu khác sẽ được giải đáp trong khóa học.

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t14/1/16/2618.png?_nc_eui2=AeEl8CwnHMqEa4Htun2QGfeKFNIALNilhpBew_47lfXMXDIR7qDr0tCscjOEzfgtidODYKKq03_XQkWa0QYH_f2GJn30aRG4nKsjbmu-9HaFMQ");">☘️https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t14/1/16/2618.png?_nc_eui2=AeEl8CwnHMqEa4Htun2QGfeKFNIALNilhpBew_47lfXMXDIR7qDr0tCscjOEzfgtidODYKKq03_XQkWa0QYH_f2GJn30aRG4nKsjbmu-9HaFMQ");">☘️https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t14/1/16/2618.png?_nc_eui2=AeEl8CwnHMqEa4Htun2QGfeKFNIALNilhpBew_47lfXMXDIR7qDr0tCscjOEzfgtidODYKKq03_XQkWa0QYH_f2GJn30aRG4nKsjbmu-9HaFMQ");">☘️ Đặc biệt: Chỉ duy nhất tại Trung Tâm học viên sau khi hoàn thành khóa học được cấp #Chứng_chỉ do Bộ LĐTB&XH phê duyệt, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp quản lý và có giá trị trên toàn quốc.

-----------------------------------------------------------
Trụ sở duy nhất
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t7f/1/16/1f3e9.png?_nc_eui2=AeHak3ucMPSQZ0vFm4pzp3E_UcFoQL1eeTys4VYloXV9PtR02M5sY_IwS0q2UGj90NW0M5wFplYmaHSMawmmBlSu-MUn7LXnbGNrXQInzk1okQ");">⯑ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP MỸ NGHỆ KIM HOÀN
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tc8/1/16/1f5fa.png?_nc_eui2=AeFfbHi6a60yMw-OhxAOdX3NDxHi8BwQ6VP9qJL4eDqnarBoxjva-8eDgIwreTcSCsT_RTjgbJeg7DeJf6F6HQsujgUSiWULhslpaPcObpEUrA");">⯑️ Lầu 1, Chợ Thiếc, đường Trần Quý, Phường 6, Quận 11, TP.HCM
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t41/1/16/1f30f.png?_nc_eui2=AeGglCxt6VA1KGzDMkn0yFey_mM2Cg1mR1XlQi_UL7BPLdu47TglfcaecBvIHNguKMY9_a9KjTkEDKORPQanqrs7LV0igufyiKwYaXodolEO_g");">⯑ Wedsite: www.daynghekimhoan.vn
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tea/1/16/1f4ec.png?_nc_eui2=AeFxdtUvgLIC1xtrUFS7bIAk-iDYTt9E80kAA7y4K5TehqzPPZzPkE1X6v2vFO7TWmGPT5qy9kZbKA6cYt3D-qpIBJSPlTqHhxOY_mE5cONAlw");">⯑ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t22/1/16/260e.png?_nc_eui2=AeE5Dk06FOzxem8FpSqLHwneLXWc3aOIbqaqXW0YWaMC-BGPph_V74IndVHXdkw7SSwA0o8v1Qk_YUG9TQtIe7LM_KiM2OtFzfJYqTOYuVQCXQ");">☎️ Điện thoại: 028 3955 7284 - 028 3955 7288 - 028 3956 2265
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/td8/1/16/1f4f2.png?_nc_eui2=AeE_lEaWzI46tVbbqqf8-RjKFRrWP-rQFrrlg_ZxCyLXyuCKbNSCORRcQhAU5UVAKImvZcPN7beE6VETZBFYInzY-d4j73A2HzBj_cw6MqvR6w");">⯑Hotline 0909 44 00 68

Mọi số điện thoại khác thông tin trên đều không thuộc Trung Tâm. Để tránh những trường hợp đáng tiếc Anh/Chị học viên tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký học ạ.

Template modified by Peakso.com