Tại buổi Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2018.
Quý Thầy Cô giáo, học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Mỹ nghệ Kim hoàn, Doanh nghiệp, Đồng nghiệp đã đóng góp ủng hộ Quỹ chăm lo cho người nghèo nhân Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Tp. Hồ Chí Minh.

TT

Bà Lê Thị Kim Gương và Thầy Cô, học viên Trung tâm ủng hộ: 10 triệu đồng


KL Tuấn
Ông Bùi Quang Tuấn và DN Kim Loan Tuấn: 10 triệu đồng 

KL Tuấn Hòa Hiếu
Ông Hứa Ngọc Hoà và DN Hoà Hiếu: 10 triệu đồng

Cân Huy Hoàn
Ông Nguyễn Huy Hoàng và Công ty Cân Huy Hoàng: 10 triệu đồng

Đồ nghề Tài

Cửa hàng đồ nghề Tài: 3 triệu đồng

Và các đơn vị đã đóng góp ủng hộ Quỹ chăm lo cho người nghèo nhân Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Tp. Hồ Chí Minh.

 - Ông Trương Huỳnh Huy và Công ty Công nghệ NTO: 2 triệu đồng

- Ông Lưu Đình Ngọc Long và công ty IBC: 2 triệu đồng

- Ông Mai Hưng Phú và DN Hưng Phú: 2 triệu đồng

- Ông Vương Hớn Chương và Công ty Tín Di: 2 triệu đồng

- Ông Võ Trường Sơn và Công ty Phần Mềm Vàng: 2 triệu đồng

- Ông Nguyễn Văn Nguyên: 1 triệu đồng

Tổng đóng góp: 54.000.000 đồng.

Ban Chấp hành Hội xin chân thành cảm ơn quý vị.

Template modified by Peakso.com