HỘI MỸ NGHỆ KIM HOÀN ĐÁ QUÝ TP.HCM 
Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Mỹ Nghệ Kim Hoàn
DANH SÁCH HỌC VIÊN
KHÓA KIẾN THỨC KINH DOANH - MỞ TIỆM VÀNG/ĐÁ QUÝ 
THÁNG 8/2018
STT Tên Học Viên Buổi Học Tên Khóa Học Ghi Chú
Khóa học: KIẾN THỨC NHẬN ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀNG BẠC
1 Nguyễn Thị Hồng Chi Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng
2 Trần Quốc Vương Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng
3 Nguyễn Minh Phước Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng
4 Vũ Tuấn Anh Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng
5 Hà Đại Thắng Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng
6 Đào Hoàng Chương Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng
7 Vũ Thị Thu Thúy Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng
8 Nguyễn Thị Hà Phương Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng
9 Hoàng Thị Lệ Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng
10 Lê Thị Phượng Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng
11 Nguyễn Trương Thanh Trúc Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng
12 Châu Thành Phú Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng
13 Ngô Hữu Minh Nhựt Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng
Khóa học: KIẾN THỨC NHẬN ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÁ MÀU & KIM CƯƠNG
1 Nguyễn Thế Hiển Chiều Đá Màu & Kim Cương
2 Lâm Hải Đăng  Chiều Đá Màu & Kim Cương
3 Trần Thị Thúy An Chiều Đá Màu & Kim Cương
4 Dương Thúy Hằng Chiều Đá Màu & Kim Cương
5 Huỳnh Thúy Kiều Dung Chiều Đá Màu & Kim Cương
6 Đỗ Điền Duy Chiều Đá Màu & Kim Cương
7 Nguyễn Thị Kim Thúy Chiều Đá Màu & Kim Cương
8 Lý Thị Ngân Chiều Đá Màu & Kim Cương
9 Trần Quốc Trãi Chiều Đá Màu & Kim Cương
10 Võ Thị Thu Hương Chiều Đá Màu & Kim Cương
Template modified by Peakso.com