Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP.HCM 
Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Mỹ Nghệ Kim Hoàn
DANH SÁCH HỌC VIÊN
CÁC KHÓA KỸ THUẬT MỸ NGHỆ KIM HOÀN
THÁNG 8/2018
STT Tên Học Viên Buổi Học Tên Khóa Học Ghi Chú
Khóa học: SỬA CHỮA TRANG SỨC CĂN BẢN
1 Nguyễn Đức Dũng Chiều Sửa chữa căn bản
2 Nguyễn Thế Hiển Sáng Sửa chữa căn bản
3 Phạm Thị Sơn Hải Chiều Sửa chữa căn bản
4 Phan Huỳnh Việt Tú Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản
5 Võ Văn Huy Chiều Sửa chữa căn bản
6 Huỳnh Khả Huỳnh Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản
7 Lâm Thành Hiệp Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản
8 Đỗ Minh Phụng Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản
9 Ngô Hữu  Minh Nhựt Chiều Sửa chữa căn bản
10 Võ Hoàng Ngân Chiều Sửa chữa căn bản
11 Võ Thị Hồng Gấm Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản
12 Phạm Trần Viễn Chiều Sửa chữa căn bản
13 Trương Bội Ngọc Chiều Sửa chữa căn bản
14 Hà Đại Thắng Chiều Sửa chữa căn bản
15 Trần Quốc Vương Chiều Sửa chữa căn bản
16 Nguyễn Trần Quốc Hân Chiều Sửa chữa căn bản
17 Đào Hoàng Chương Chiều Sửa chữa căn bản
18 Lê Thị Phượng Chiều Sửa chữa căn bản
19 Lê Vương Bảo Trân Chiều Sửa chữa căn bản
20 Nguyễn Thị Kim Thúy Sáng Sửa chữa căn bản
21 Lê Hoàng Thành Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản
22 Dương Tuấn Phương Chiều Sửa chữa căn bản
23 Hoàng Thị Quỳnh Sáng Sửa chữa căn bản
24 Nguyễn Thị Thúy Ngọc Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản
25 Lê Võ Trường An Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản
26 Võ Tạ Thành Nhân Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản
27 Vũ Hoàng Thanh Tâm Chiều Sửa chữa căn bản
28 Nguyễn Chí Kiệt Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản
29 Trịnh Xuân Đại  Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản
30 Đỗ Điền Duy Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản
31 Trần Thị Thúy An Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản
Khóa học: SỬA CHỮA TRANG SỨC NÂNG CAO TRÊN VÀNG
1 Trần Đỗ Hoàng Tú Sáng + Chiều Sửa chữa nâng cao
2 Phan Huỳnh Việt Tú Sáng + Chiều Sửa chữa nâng cao
3 Huỳnh Khả Huỳnh Sáng + Chiều Sửa chữa nâng cao
4 Lê Thanh Qúy Sáng Sửa chữa nâng cao
5 Võ Thị Hồng Gấm Sáng + Chiều Sửa chữa nâng cao
6 Ngô Văn Thành Chiều Sửa chữa nâng cao
7 Trịnh Xuân Đại  Sáng + Chiều Sửa chữa nâng cao
8 Võ Tạ Thành Nhân Sáng + Chiều Sửa chữa nâng cao
9 Nguyễn Tiến Quang Chiều Sửa chữa nâng cao
Khóa học: CHUYÊN ĐỀ VÀNG 24K
1 Võ Hoàng Ngân Chiều Sửa chữa nâng cao
Khóa học: KỸ THUẬT CHẾ TÁC TRÊN VÀNG
1 Võ Nhật Trường Chiều Sửa chữa nâng cao
2 Phạm Thanh Tùng Chiều Sửa chữa nâng cao
Template modified by Peakso.com