Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP.HCM      
Trung Tâm Dạy Nghề Dân Lập Mỹ Nghệ Kim Hoàn    
           
DANH SÁCH HỌC VIÊN
 KHÓA SỬA CHỮA TRANG SỨC MỸ NGHỆ KIM HOÀN
THÁNG 7/2018
           
  STT Tên Học Viên Buổi Học Tên Khóa Học Ghi Chú
  Khóa học: SỬA CHỮA TRANG SỨC CĂN BẢN
  1 Nguyễn Đức Dũng Chiều Sửa chữa căn bản  
  2 Phan Thị Thu Hiền Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  3 Lại Hoàng Nhân Sáng Sửa chữa căn bản  
  4 Trần Đỗ Hoàng Tú Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  5 Võ Minh Thắng Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  6 Nguyễn Thế Hiển Sáng Sửa chữa căn bản  
  7 Đoàn Thị Ái Liên Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  8 Phạm Thị Sơn Hải Chiều Sửa chữa căn bản  
  9 Phan Huỳnh Việt Tú Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  10 Võ Văn Huy Chiều Sửa chữa căn bản  
  11 Huỳnh Khả Huỳnh Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  12 Lâm Thành Hiệp Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  13 Đỗ Minh Phụng Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  14 Liêu Hoàng Bảo Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  15 Trần Đình Dũng Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  16 Nguyễn Thị Kim Thúy Sáng Sửa chữa căn bản  
  17 Lê Hoàng Thành Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  18 Dương Tuấn Phương Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  19 Hoàng Thị Quỳnh Sáng Sửa chữa căn bản  
  20 Nguyễn Thị Thúy Ngọc Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  21 Lê Võ Trường An Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  22 Võ Tạ Thành Nhân Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  23 Vũ Hoàng Thanh Tâm Chiều Sửa chữa căn bản  
  24 Nguyễn Chí Kiệt Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  25 Trịnh Xuân Đại Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  26 Đỗ Điền Duy Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  27 Huỳnh Thị Kim Thi Sáng Sửa chữa căn bản  
  28 Trần Thị Thanh Thảo Sáng Sửa chữa căn bản  
  29 Nguyễn Thị Ngọc Xuân Sáng Sửa chữa căn bản  
  30 Phan Ngọc Mỹ Sáng Sửa chữa căn bản  
  31 Nguyễn Văn Vũ Trường Giang Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  32 Kiên Diệp Sơn Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  33 Võ Thị Hồng Gấm Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  Khóa học: SỬA CHỮA TRANG SỨC NÂNG CAO TRÊN VÀNG
  1 Nguyễn Thùy Linh Sáng + Chiều Sửa chữa nâng cao  
  2 Nguyễn Hoàng Tiếp Sáng + Chiều Sửa chữa nâng cao  
  3 Lê Quang Hiền Sáng + Chiều Sửa chữa nâng cao  
  4 Trần Phước Đức Sáng + Chiều Sửa chữa nâng cao  
  5 Trần Văn Tiến Sáng + Chiều Sửa chữa nâng cao  
  6 Nguyễn Tiến Quang Chiều Sửa chữa nâng cao  
             
Template modified by Peakso.com