HỘI MỸ NGHỆ KIM HOÀN ĐÁ QUÝ TP.HCM    
Trung Tâm Dạy Nghề Dân Lập Mỹ Nghệ Kim Hoàn    
DANH SÁCH HỌC VIÊN
CÁC KHÓA KỸ THUẬT MỸ NGHỆ KIM HOÀN
THÁNG 7/2018
           
  STT Tên Học Viên Buổi Học Tên Khóa Học Ghi Chú
  Khóa học: KỸ THUẬT CHẾ TÁC TRANG SỨC TRÊN VÀNG (HP5)
  1 Nguyễn Hoàng Tiếp Sáng + Chiều Chế tác trên vàng  
  2 Lê Quang Hiền Sáng+Chiều Chế tác trên vàng  
  3 Trần Phước Đức Sáng+Chiều Chế tác trên vàng  
  4 Huỳnh Thị Kim Thi Chiều Chuyên đề vàng 24k  
  5 Trần Thị Thanh Thảo Chiều Chuyên đề vàng 24k  
  6 Nguyễn Thành Hoài Sáng + Chiều Chuyên đề vàng 24k  
  7 Phan Thị Thu Hiền Sáng + Chiều Chuyên đề vàng 24k  
  Khóa học: KỸ THUẬT CHẠM
  1 Phạm Tấn Phát Sáng Chạm  
  2 Trần Văn Dòn Sáng+Chiều Chạm  
  Khóa học: KỸ THUẬT TẠO MẪU TRÊN SÁP
  1 Huỳnh Tiểu Mỵ Sáng+Chiều Tạo mẫu sáp  
  Chuyên đề theo yêu cầu học viên
  1 Trương Quốc Minh Sáng+Chiều Chuyên đề theo yêu cầu  
  2 Đinh Văn Hùng Sáng + Chiều Quy trình Xi Mạ  
  3 Trần Quốc Vương Sáng + Chiều Kỹ thuật xi mạ mở rộng  
  Khóa học: THIẾT KẾ NỮ TRANG 3D
  1 Phạm Thị Thúy Phương Tối Thiết kế 3D  
  2 Huỳnh Tiểu Mỵ Tối Thiết kế 3D  
Template modified by Peakso.com