Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP.HCM      
Trung Tâm Dạy Nghề Dân Lập Mỹ Nghệ Kim Hoàn    
           
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐANG THEO HỌC
CÁC KHÓA KỸ THUẬT MỸ NGHỆ KIM HOÀN TẠI TRUNG TÂM
THÁNG 6/2018
           
  STT Tên Học Viên Buổi Học Tên Khóa Học Ghi Chú
  Khóa học: SỬA CHỮA TRANG SỨC CĂN BẢN
  1 Nguyễn Đức Dũng Chiều Sửa chữa căn bản  
  2 Nguyễn Thành Đạt Sáng Sửa chữa căn bản  
  3 Phan Thị Thu Hiền Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  4 Trần Quốc Trãi Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  5 Lại Hoài Nhân Sáng Sửa chữa căn bản  
  6 Nguyễn Thùy Linh Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  7 Lê Thanh Qúy Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  8 Trần Đỗ Hoàng Tú Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  9 Võ Minh Thắng Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  10 Nguyễn Thế Hiển Sáng Sửa chữa căn bản  
  11 Đoàn Thị Ái Liên Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  12 Huỳnh Thị Như Ý Sáng Sửa chữa căn bản  
  13 Huỳnh Thị Kim Thi Sáng Sửa chữa căn bản  
  14 Huỳnh Phúc Bảo Sáng Sửa chữa căn bản  
  15 Trần Thị Thanh Thảo Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  16 Nguyễn Thị Ngọc Xuân Sáng Sửa chữa căn bản  
  17 Phan Ngọc Mỹ Sáng Sửa chữa căn bản  
  18 Nguyễn Văn Vũ Trường Giang Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  19 Kiên Diệp Sơn Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  20 Liêu Hoàng Bảo Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  21 Trần Đình Dũng Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  22 Châu Huỳnh Quốc Bửu Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  23 Lê Hoàn Thành Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  24 Dương Tuấn Phương Sáng + Chiều Sửa chữa căn bản  
  25 Hoàng Thị Quỳnh Sáng Sửa chữa căn bản  
  26 Nguyễn Thị Kim Thúy Sáng Sửa chữa căn bản  
  Khóa học: SỬA CHỮA TRANG SỨC NÂNG CAO TRÊN VÀNG
  1 Nguyễn Thùy Linh Sáng + Chiều Sửa chữa nâng cao  
  2 Vũ Minh Hoàng Sáng + Chiều Sửa chữa nâng cao  
  3 Ngô Gia Khảm Sáng + Chiều Sửa chữa nâng cao  
  4 Nguyễn Hoàng Tiếp Sáng + Chiều Sửa chữa nâng cao  
  5 Lê Quang Hiền Sáng + Chiều Sửa chữa nâng cao  
  6 Trần Phước Đức Sáng + Chiều Sửa chữa nâng cao  
  7 Trần Văn Tiến Sáng + Chiều Sửa chữa nâng cao  
  8 Nguyễn Tiến Quang Chiều Sửa chữa nâng cao  
  9 Phạm Thành Danh Sáng + Chiều Sửa chữa nâng cao  
Template modified by Peakso.com