HỘI MỸ NGHỆ KIM HOÀN ĐÁ QUÝ TP.HCM    
Trung Tâm Dạy Nghề Dân Lập Mỹ Nghệ Kim Hoàn    
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐANG THEO HỌC
CÁC KHÓA KỸ THUẬT MỸ NGHỆ KIM HOÀN TẠI TRUNG TÂM
THÁNG 6/2018
           
  STT Tên Học Viên Buổi Học Tên Khóa Học Ghi Chú
  Khóa học: KỸ THUẬT CĂN BẢN MỸ NGHỆ KIM HOÀN (HP1)
  1 Nguyễn Thành Hoài Sáng+Chiều Kỹ thuật căn bản  
  2 Huỳnh Hữu Diễn Sáng+Chiều Kỹ thuật căn bản  
  3 Nguyễn Đức Phúc Sáng+Chiều Kỹ thuật căn bản  
  4 Nguyễn Ngọc Huy Sáng+Chiều Kỹ thuật căn bản  
  5 Đặng Hoàng Nhân Sáng+Chiều Kỹ thuật căn bản  
  6 Nguyễn Bá Đông Sáng+Chiều Kỹ thuật căn bản  
  7 Phạm Đình Khỏe Sáng+Chiều Kỹ thuật căn bản  
  Khóa học: CHẾ TÁC TRANG SỨC CÓ GẮN ĐÁ (HP3)
  1 Huỳnh Biện Gia Huy Sáng+Chiều Chế tác  
  2 Huỳnh Tấn Đạt Sáng+Chiều Chế tác  
  3 Trương Việt Hưng Sáng+Chiều Chế tác  
  4 Nguyễn Thành Đức Sáng+Chiều Chế tác  
  5 Hun Đồng Phát Sáng+Chiều Chế tác  
  Khóa học: KỸ THUẬT CHẾ TÁC TRANG SỨC TRÊN VÀNG (HP5)
  1 Ngô Quốc Duy Sáng Chế tác trên vàng  
  2 Phạm Thanh Tùng Sáng+Chiều Chế tác trên vàng  
  3 Nguyễn Thành Hoài Sáng+Chiều Chuyên đề vàng 24k  
  Khóa học: KỸ THUẬT CHẠM
  1 Phạm Tấn Phát Sáng Chạm  
  2 Trần Văn Dòn Sáng+Chiều Chạm  
  Khóa học: KỸ THUẬT TẠO MẪU TRÊN SÁP
  1 Huỳnh Tiểu Mỵ Sáng+Chiều Tạo mẫu sáp  
  2 Trần Đình Nguyên Sáng+Chiều Tạo mẫu sáp  
  Khóa học: KỸ THUẬT PHÂN KIM
  1 Huỳnh Biện Gia Huy Sáng+Chiều Phân kim  
  2 Huỳnh Tấn Đạt Sáng+Chiều Phân kim  
  3 Trương Việt Hưng Sáng+Chiều Phân kim  
  4 Nguyễn Thành Đức Sáng+Chiều Phân kim  
  5 Hun Đồng Phát Sáng+Chiều Phân kim  
  6 Ngô Gia Khảm Sáng+Chiều Phân kim  
  7 Vũ Minh Hoàng Sáng+Chiều Phân kim  
  8 Phạm Thành Danh Sáng+Chiều Phân kim  
  9 Nguyễn Thùy Linh Sáng+Chiều Phân kim  
  10 Lê Quang Hiền Sáng+Chiều Phân kim  
  11 Trần Đỗ Hoàng Tú Sáng+Chiều Phân kim  
  12 Trần Phước Đức Sáng+Chiều Phân kim  
  13 Nguyễn Hoàng Tiếp Sáng+Chiều Phân kim  
  14 Trần Văn Tiến Sáng+Chiều Phân kim  
  Khóa học: THIẾT KẾ NỮ TRANG 3D
  1 Phạm Thị Thúy Phương Tối Thiết kế 3D  
  2 Huỳnh Tiểu Mỵ Tối Thiết kế 3D  
Template modified by Peakso.com