HỘI MỸ NGHỆ KIM HOÀN ĐÁ QUÝ TP.HCM      
Trung Tâm Dạy Nghề Dân Lập Mỹ Nghệ Kim Hoàn      

DANH SÁCH HỌC VIÊN

KHÓA KIẾN THỨC NHẬN ĐỊNH ĐÁ QUÝ

THÁNG 6/2018
             
  STT Tên Học Viên Buổi Học Tên Khóa Học Ghi Chú  
  Khóa học: KIẾN THỨC NHẬN ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÁ QUÝ
  1 Liêu Hoàng Bảo Sáng+Chiều Đá màu & Kim cuơng    
  2 Phạm Gia Thành Sáng+Chiều Đá màu & Kim cuơng    
  3 Dương Tuấn Phương Sáng+Chiều Đá màu & Kim cuơng    
  4 Trần Thị Kim Ngọc Sáng+Chiều Đá màu & Kim cuơng    
  5 Lê Quang Hiền Sáng+Chiều Đá màu & Kim cuơng    
  6 Ngụy Vạn Vinh Sáng+Chiều Đá màu & Kim cuơng    
  7 Nguyễn Văn Vũ Trường Giang Sáng+Chiều Đá màu & Kim cuơng    
  8 Dỗ Thiên Phúc Sáng+Chiều Đá màu & Kim cuơng    
  9 Trần Thị Thanh Thảo Sáng+Chiều Đá màu & Kim cuơng    
  10 Phan Ngọc Mỹ Sáng+Chiều Đá màu & Kim cuơng    
  11 Đoàn Thị Ái Liên Sáng+Chiều Đá màu & Kim cuơng    
  12 Nguyễn Thị Ngọc Xuân Sáng+Chiều Đá màu & Kim cuơng    
  13 Võ Quốc Hùng Sáng+Chiều Đá màu & Kim cuơng    
  14 Vũ Tuấn Anh Sáng+Chiều Đá màu & Kim cuơng    
  15 Phạm Trần Viễn Sáng+Chiều Đá màu & Kim cuơng    
  16 Phạm Thanh Tùng Sáng+Chiều Đá màu & Kim cuơng    
Template modified by Peakso.com