HỘI MỸ NGHỆ KIM HOÀN ĐÁ QUÝ TP.HCM    
Trung Tâm Dạy Nghề Dân Lập Mỹ Nghệ Kim Hoàn    

DANH SÁCH HỌC VIÊN

LỚP KIẾN THỨC NHẬN ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀNG BẠC

THÁNG 6/2018
           
  STT Tên Học Viên Buổi Học Tên Khóa Học Ghi Chú
  Khóa học: KIẾN THỨC NHẬN ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀNG BẠC
  1 Nguyễn Thị Kim Anh Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  2 Hoàng Thị Quỳnh Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  3 Đào Hữu Nam Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  4 Nguyễn Thị Ngọc Xuân Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  5 Nguyễn Thị Kim Thúy Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  6 Nguyễn Ngọc Tân Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  7 Trần Bửu Phước Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  8 Trương Bội Ngọc Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  9 Phạm Thành Danh Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  10 Trần Thị Thanh Thảo Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  11 Dương Tuấn Phương Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  12 Trần Đỗ Hoàng Tú Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  13 Nguyễn Thụy Thái Ngân Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  14 Võ Quốc Hùng Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  15 Huỳnh Thị Kim Thi Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  16 Chung Tấn Sỹ Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  17 Nguyễn Thế Hiển Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  18 Lê Vương Bảo Trân Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  19 Phan Ngoc Mỹ Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  20 Nguyễn Thế Luân Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  21 Đăng Thị Kim Thuyền Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  22 Phan Thị Thu Hiền Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  23 Nguyễn Duy Phương Thảo Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
  24 Đoàn Thị Ái Liên Sáng+Chiều Nghiệp vụ bán hàng  
           
Template modified by Peakso.com