• HỘI MỸ NGHỆ KIM HOÀN ĐÁ QUÝ TP.HCM
  • TRUNG TÂM DẠY NGHỀ DÂN LẬP MỸ NGHỆ KIM HOÀN
  • ----š›---

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐANG THEO HỌC

KHÓA KIẾN THƯC NHẬN ĐINH CHẤT LƯỢNG VÀNG BẠC

(NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG) TẠI TRUNG TÂM

KHÓA K2-2018 (THÁNG 05/2018)

STT Họ & Tên Học Viên Khóa Học Đăng Ký
1 NGUYỄN THỊ KIM ANH Nghiệp Vụ Bán Hàng
2 HOÀNG THỊ QUỲNH Nghiệp Vụ Bán Hàng
3 ĐÀO HỮU NAM Nghiệp Vụ Bán Hàng
4 NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN Nghiệp Vụ Bán Hàng
5 NGUYỄN THỊ KIM THÚY Nghiệp Vụ Bán Hàng
6 VÕ THỊ THU HƯƠNG Nghiệp Vụ Bán Hàng
7 TRẦN BỬU PHƯỚC Nghiệp Vụ Bán Hàng
8 TRƯƠNG BỘI NGỌC Nghiệp Vụ Bán Hàng
9 PHẠM THÀNH DANH Nghiệp Vụ Bán Hàng
10 TRẦN THỊ THANH THẢO Nghiệp Vụ Bán Hàng
11 DƯƠNG TUẤN PHƯƠNG Nghiệp Vụ Bán Hàng
12 TRẦN ĐỖ HOÀNG TÚ Nghiệp Vụ Bán Hàng
13 TRẦN THỊ PHÚC Nghiệp Vụ Bán Hàng
14 VÕ QUỐC HÙNG Nghiệp Vụ Bán Hàng
15 HUỲNH THỊ KIM THI Nghiệp Vụ Bán Hàng
16 CHUNG TẤN SỸ Nghiệp Vụ Bán Hàng
17 NGUYỄN THẾ HIỂN Nghiệp Vụ Bán Hàng
18 LÊ VƯƠNG BẢO TRÂN Nghiệp Vụ Bán Hàng
19 PHAN NGỌC MỸ Nghiệp Vụ Bán Hàng
20 NGUYỄN THẾ LUÂN Nghiệp Vụ Bán Hàng
21 ĐẶNG THỊ KIM THUYỀN Nghiệp Vụ Bán Hàng
22 PHAN THỊ THU HIỀN Nghiệp Vụ Bán Hàng
23 NGUYỄN DUY PHƯƠNG THẢO Nghiệp Vụ Bán Hàng
24 ĐOÀN THỊ ÁI LIÊN Nghiệp Vụ Bán Hàng
25 NGUYỄN THỤY THÁI NGÂN Nghiệp Vụ Bán Hàng
26 NGUYỄN NGỌC TÂN Nghiệp Vụ Bán Hàng
Template modified by Peakso.com