Trung tâm Dạy nghề Dân lập Mỹ nghệ Kim hoàn TP.HCM khai giảng lớp Nghiệp vụ Bán hàng vào ngày 21/05/2018, thời gian học 01 tháng.

Nội dung khóa học:

- Phương pháp mở tiệm mua bán vàng bạc và dịch vụ cầm đồ, các kinh nghiệm phòng tránh rủi ro trong kinh doanh

- Nhận định được hàm lượng vàng: 24K-18K (bằng phương pháp truyền thống và bằng máy móc hiện đại)

- Chế được vàng các loại, tuổi vàng các loại

- Tính được lượng vàng tồn, kiểm kê mỗi ngày, biết các chành vàng TP.HCM

Liên hệ: Trung tâm DNDL Mỹ nghệ Kim hoàn TP.HCM

Lầu 1, Chợ Thiếc, đường Trần Quý, Phường 6, Quận 11, TP.HCM

SĐT: 028-3955.7284 (Phòng Tư vấn)

 

Template modified by Peakso.com