Các khóa đào tạo:

- Trang sức có gắn đá mỹ nghệ
- Kỹ thuật kim hoàn nâng cao
- Nghiệp vụ bán hàng mỹ nghệ kim hoàn

 

Template modified by Peakso.com