DANH SÁCH  HỌC VIÊN HỌC LÝ THUYẾT ĐỢT II/2014

 

Thời gian : 08h - Ngày 23/05/2014

 
               

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

KÝ TÊN

GHI CHÚ

 

BUỔI 1

BUỔI  2

BUỔI  3

 

1

Trịnh Mạnh Tuấn Anh

HP1

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Chí Thanh

HP1

 

 

 

 

 

3

Trần Thanh Huy

HP1

 

 

 

 

 

4

Nguyễn Thành Đạt

HP1

 

 

 

 

 

5

Nguyễn Phú Học

HP1

 

 

 

 

 

6

Võ Hải Âu

HP1

 

 

 

 

 

7

Nguyễn Công Thành

HP1

 

 

 

 

 

8

Nguyễn Đức Xuân Bách

HP1

 

 

 

 

 

9

Phạm Như Ý

HP1

 

 

 

 

 

10

Dương Mai Song

HP1

 

 

 

 

 

11

Huỳnh Xanh

HP1

 

 

 

 

 

12

Nguyễn Ngọc Lam

HP1

 

 

 

 

 

13

Phó Phạm Hậu Đạt

HP1

 

 

 

 

 

14

Hồ Thanh Thắng

SCCB

 

 

 

 

 

15

Phùng Nàm Ốn

SCCB

 

 

 

 

 

Tổng cộng

15 HV

 

Lưu ý:

* Các học viên đã học lý thuyết nghề nhưng có nhu cầu học thêm đăng ký tại Phòng Đào tạo.

* Phòng Đào tạo dự kiến tổ chức thi ngày 27/05/2014, thông báo để các học viên chuẩn bị. Lịch thi và danh sách thi cụ thể Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau.

Học viên có thắc mắc liên hệ Phòng Đào tạo - ĐT: 08 3956 2265.

Template modified by Peakso.com