Trung tâm Dạy nghề Mỹ nghệ Kim hoàn TPHCM khai giảng lớp Nhận định chất lượng đá quý (đá màu - kim cương) ngày 2/4/2014, thời gian học: 01 tháng.

Liên hệ: Trung tâm Dạy nghề Mỹ nghệ Kim hoàn TPHCM

Lầu 1, Chợ Thiếc, Trần Quý, P.6, Q.11

Phòng Đào tạo: (08) 39562265

Phòng Hành chính: (08) 39557284

Template modified by Peakso.com