Để chuẩn bị cho kỳ thi đợt I/2014, Phòng Đào tạo thông báo đến các học viên lịch học lý thuyết nghề như sau:

Đối tượng: Tất cả các học viên lớp Trang sức gắn đá (HP1, HP2, HP3, HP4 - Sửa chữa trang sức căn bản)

Thời gian: 8g-11g ngày 26 – 28/2/2014

Lưu ý:

* Các học viên HP1 và Sửa chữa căn bản bắt buộc học lý thuyết nghề để đủ điều kiện thi và đăng ký với giáo viên chủ nhiệm.

* Các học viên đã học lý thuyết nghề nhưng có nhu cầu học lại đăng ký tại Phòng Đào tạo.

* Phòng Đào tạo dự kiến tổ chức thi ngày 10/3/2014, thông báo để các học viên chuẩn bị. Lịch thi và danh sách thi cụ thể Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau.

Học viên có thắc mắc liên hệ Phòng Đào tạo - ĐT: 08 3956 2265.

 

Template modified by Peakso.com