Thông báo mới

Trung tâm Dạy nghề Dân lập Mỹ nghệ Kim hoàn TP.HCM chiêu sinh thường xuyên khóa học nghề Chế tác trang sức (thợ bạc) bao gồm các kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao bao gồm:

Xem tiếp...

Trung tâm DNDL Mỹ nghệ Kim hoàn là trung tâm đào tạo duy nhất trong cả nước về lĩnh vực đào tạo nghề Mỹ nghệ Kim hoàn. Trung tâm thường
xuyên chiêu sinh các khóa đào tạo nghề kim hoàn.

Xem tiếp...

.

Thời gian: Từ ngày 13/06/2018 đến ngày 27/06/2018 (15 ngày)

Địa điểm: Hoa Kỳ (Miami, quần đảo Bahamas, Washington D.C, Philadelphia, NewYork, Las Vegas, Los Angeles)

Xem tiếp...

Trung tâm Dạy nghề Dân lập Mỹ nghệ Kim hoàn TP.HCM khai giảng lớp Nghiệp vụ Bán hàng vào ngày 21/05/2018, thời gian học 01 tháng.

Xem tiếp...

Đối với các bạn trẻ thì tuổi đôi mươi luôn tràn đầy ước vọng, ai cũng muốn mình sẽ thành đạt, sẽ để lại một dấu ấn có ích cho cuộc đời này dù nhỏ nhoi, đó mới là ước vọng. Để đạt được nó bạn phải tập trung sức lực, trí tuệ, đặc biệt là hoàn cảnh của bạn phải có khả năng đầu tư về vật chất cho suốt quá trình thực hiện ước mơ.

Xem tiếp...

Trung tâm Dạy nghề Dân lập Mỹ nghệ Kim hoàn TP.HCM khai giảng lớp Kỹ thuật Xi Mạ vào ngày 07/05/2018, thời gian học 02 tuần.

Xem tiếp...

Các khóa đào tạo:

- Trang sức có gắn đá mỹ nghệ
- Kỹ thuật kim hoàn nâng cao
- Nghiệp vụ bán hàng mỹ nghệ kim hoàn

Xem tiếp...

Thông tin mới

Template modified by Peakso.com