hoctapxuctienthuongmai

>> Chương trình học tập, khảo sát thực tế tại EU năm 2017 "EVFTA - Cơ hội tiếp cận thị trường EU của doanh nghiệp Việt Nam"

Chương trình do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức từ ngày 1 đến 10-11-2017 tại Pháp, Bỉ, Hà Lan và Đức.

 

Mục tiêu tạo cơ hội giao thương, xúc tiến xuất khẩu, khảo sát kinh nghiệm và kiến thức về cải thiện, hệ thống quản lý doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng và kiến thức lãnh đạo theo văn hóa doanh nghiệp khối EU, định hướng sản xuất kinh doanh.

Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP.HCM thông báo các hội viên, doanh nghiệp quan tâm tham gia.

Đăng ký trước ngày 27-9-2017, gửi về: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

SJA

Template modified by Peakso.com