GIÁ VÀNG

GIÁ VÀNG THẾ GIỚI

GOLD SPOT PRICE

 210916voh

Hội thảo “Giải đáp thắc mắc trong thực hiện các thông tư hướng dẫn Nghị định 24/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trang sức” do Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM tổ chức ngày 21-9-2016.

HỎI: Tôi ở tỉnh lấy hàng từ chành ở TPHCM, tem của chành có đầy đủ các thông tin theo Thông tư 22 ngoại trừ thông tin tên và địa chỉ của tiệm tôi, vậy tôi sử dụng tem có sẵn mà không cần thay tem khác có được không hay tiệm của tôi có được bỏ nhãn đính kèm sản phẩm để thay bằng nhãn của tiệm chúng tôi hay không?

ĐÁP:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM: Theo Điều 10 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa quy định trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam để lưu thông trong nước thì tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa phải chịu trách nhiệm về việc ghi nhãn. Nên khi cơ sở buôn bán mua hàng từ nhà sản xuất để bán lại phải giữ nguyên nhãn hàng hóa do nhà sản xuất đã ghi trên hàng hóa. Trường hợp cơ sở buôn bán muốn người tiêu dùng biết đến cơ sở của mình có thể thêm nội dung tên, địa chỉ cơ sở buôn bán trên hàng hóa.

HỎI: Tôi là xưởng sản xuất, tôi sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng là các tiệm vàng, làm xong là đóng gói giao hàng, vậy tôi có cần phải dán tem nhãn các món hàng trước khi giao?

ĐÁP:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM: Theo Điều 10 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa quy định trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam để lưu thông trong nước thì tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa phải chịu trách nhiệm về việc ghi nhãn. Do đó, khi tổ chức, cá nhân sản xuất theo đơn đặt hàng vẫn phải ghi nhãn hàng hóa theo quy định trước khi giao cho cơ sở đặt hàng.

HỎI: Hàng hóa của tôi mã vạch dùng quản lý nội bộ, có bắt buộc phải đăng ký mã vạch theo chuẩn mã của quốc tế không?

ĐÁP:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM: Hiện nay, việc sử dụng mã số mã vạch chưa có quy định bắt buộc phải đăng ký sử dụng. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng mã số mã vạch có thể đăng ký sử dụng theo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/08/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch".

HỎI: Cách hiển thị đơn vị cân thế nào là đúng trên tem nhãn, ví dụ 1c2p3l hay 1.23 chỉ hay 1 chỉ 23? Có phải có luôn đơn vị gram nữa không?

ĐÁP:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM: Theo Điều 9 của Luật Đo lường, Điều 6 của Nghị định 86/2012/NĐ-CP quy định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đo lường quy định liên quan đến sử dụng đơn vị đo, quy định đơn vị đo pháp định được sử dụng trong các trường hợp sau đây:

1) Trong văn bản do cơ quan nhà nước ban hành;

2) Trên phương tiện đo sử dụng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và các hoạt động công vụ khác;

3) Ghi lượng của hàng đóng gói sẵn;

4) Trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu phương tiện đo.

5) Trong hoạt động bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường.

Còn đơn vị đo khác được sử dụng theo thỏa thuận (Khoản 2, khoản 3 Điều 9 Luật Đo lường, Khoản 3, Khoản 4 Điều 6 Nghị định 86/2012/NĐ-CP)

Trường hợp giải quyết tranh chấp có liên quan đến sử dụng đơn vị đo khác với đơn vị đo pháp định thì phải quy đổi sang đơn vị đo pháp định.

Chi cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa Miền Nam: Cách ghi đơn vị đo lường: Công văn 1484/TĐC-ĐL, 05/8/2015 của Tổng cục TĐC.

Tại phụ lục IV Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ có quy định:

+ Lượng (1 lượng = 37,5 g ); đồng cân (chỉ), ( 1 chỉ = 3,75 g); phân (1 phân = 0,375 g); Chỉ dùng đo thể hiện khối lượng vàng, bạc (đơn vị đo theo tập quán trong nước).

Như vậy: 1 lượng = 10 chỉ; 1 đồng cân(chỉ)= 10 phân; 1 lượng = 100 phân;

+ Carat ( ký hiệu: ct), 1 ct = 0,2 g; Chỉ dùng đo, thể hiện khối lượng đá quý, ngọc trai.

Tuy nhiên với một sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ, cơ sở được chọn một đơn vị đo (như gam, lượng hoặc bội thập phân, ước tập phân của gam, lượng) để thể hiện khối lượng vàng, khối lượng đá, khối lượng vật khác gắn trên trên sản phẩm vàng theo Thông tư 22.

+ Cách ghi: Theo Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

Theo khoản a, mục 4, Thông tư 09/2007/TT-BKHCN thì:

+ Đơn vị đo khối lượng: kilôgam (kg), gam (g), miligam (mg). Dưới 1 kg thì dùng đơn vị g (ví dụ: viết 500g mà không viết 0,5 kg); Dưới 1g thì dùng đơn vị “mg” (ví dụ: viết 500mg mà không viết 0,5g).

+ Như vậy: Nếu dùng đơn vị cổ truyền là lượng, dưới 1 lượng thì ghi theo chỉ, dưới 1 chỉ ghi theo phân; trường hợp hơn 1 lượng thì ghi theo lượng ( ví dụ: 2 lượng 5 chỉ thì ghi 2,5 lượng), trường hợp hơn 1 chỉ thì ghi theo chỉ (ví dụ: 5 chỉ 4 phân thì ghi 5,4 chỉ).

Theo khoản a, mục 4, Thông tư 09/2007/TT-BKHCN thì:

Ghi đơn vị đo định lượng trên nhãn hàng hóa bằng tên đầy đủ hoặc ký hiệu của đơn vị đo. Ví dụ: Ghi là “gam” hoặc là “g”; ghi là “mililít” hoặc “ml”.

Theo Nghị định 86 về đo lường, nếu dùng đơn vị cổ truyền: lượng ghi ký hiệu là "lượng", đồng cân (chỉ) ghi ký hiệu là "đồng cân", chỉ ghi ký hiệu là "chỉ", carat ghi ký hiệu là "ct".

HỎI: Tên tiệm vàng có viết đúng như khi đăng ký kinh doanh không? Ví dụ: Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng ABC hay chỉ cần viết Hiệu vàng ABC là được?

ĐÁP:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM: Hiện nay, Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa quy định về ghi tên của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa là tên theo đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và không được viết tắt tên của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trường hợp tiệm vàng đăng ký kinh doanh với hình thức là doanh nghiệp:

* Theo Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp bao gồm hai thành tố:

a) Loại hình doanh nghiệp;

b) Tên riêng của doanh nghiệp.”

* Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Doanh nghiệp năm 2014:

“Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.”

Trường hợp tiệm vàng đăng ký kinh doanh với hình thức là hộ kinh doanh (ngành nghề gia công vàng trang sức, mỹ nghệ)

* Theo Khoản 1 Điều 73 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp:

“1. Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây:

a) Loại hình “Hộ kinh doanh”;

b) Tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.”

Như vậy, nội dung biển hiệu gắn tại trụ sở kinh doanh phải được viết với tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam đúng với quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Ví dụ:

- Tên doanh nghiệp theo thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là “DNTN kinh doanh vàng ABC” thì nội dung biển hiệu với tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam gắn tại trụ sở kinh doanh phải được viết là “DNTN kinh doanh vàng ABC”

- Tên hộ kinh doanh theo thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là “Hộ kinh doanh gia công vàng ABC” thì nội dung biển hiệu với tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam gắn tại địa điểm kinh doanh phải được viết là “Hộ kinh doanh gia công vàng ABC”

HỎI: Địa chỉ tiệm vàng và địa chỉ nhà cung cấp hiển thị thế nào cho đúng, có được viết tắt không?

ĐÁP:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM: Theo Điều 10 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa quy định trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam để lưu thông trong nước thì tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa phải chịu trách nhiệm về việc ghi nhãn. Do đó, trên nhãn hàng hóa phải có tên, địa chỉ (số nhà, tên đường, phường, quận, tỉnh, thành phố) của nhà sản xuất.

Hiện nay, Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa không có quy định về ghi tên của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa bằng tên viết tắt của doanh nghiệp. Do đó, không viết tắt tên của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa.

HỎI: Các nội dung khác có được viết tắt như dưới đây không:

Tiền công → TC hay C

Khối lượng tổng → KLT

Khối lượng vàng → KVL

Khối lượng đá → KLĐ

Nhà cung cấp → NCC

Nơi phân phối → PP

ĐÁP:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM: Hiện nay, Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa không có quy định về các nội dung viết tắt như được hỏi. Do đó, để tránh việc người tiêu dùng, cơ quan quản lý nhà nước hiểu không đúng về các nội dung này, doanh nghiệp không nên viết tắt.

Chi cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa Miền Nam: Trường hợp viết tắt thì phải có chỉ dẫn kèm theo. Ví dụ: các từ viết tắt được thể hiện trên nhãn: TC la viết tắt của chữ tiền công, KLT là viết tắt của chữ khối lượng tịnh,…

HỎI: Vui lòng cung cấp 1 mẫu tem nhãn nữ trang đúng theo Thông tư 22 vì tôi thấy mỗi nơi mỗi khác như cách hiển thị đơn vị vàng (chỉ), tên + địa chỉ cửa hàng, tên + địa chỉ nhà cung cấp…?

ĐÁP:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM: Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa vàng trang sức mỹ nghệ như sau:

* Nhãn in đính kèm với sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ:

- Tên hàng hóa: Bông tòn ten.

- Tên, mã ký hiệu của cơ sở sản xuất (NSX hoặc SX): DNTN KDV Kim Mai (KMJ).

- TCCS 01:2014/KM (ghi thêm trên nhãn chứ không bắt buộc).

- Địa chỉ: Số 123 Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, quậnThủ Đức, TPHCM.

- Hàm lượng vàng (HLV): 75,0 % hoặc 18 K hoặc 750.

- Khối lượng vàng (KLV): 1 chỉ hoặc 3,75 g.

- Khối lượng đá (KLĐ): 1 ct (carat) hoặc 200 mg (miligam) - Đơn vị carat chỉ dùng cho khối lượng là “đá quý, ngọc trai”, còn các loại hạt còn lại (hạt nhựa,…) thì ghi đơn vị khối lượng là: g (gam). Theo quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN thì khối lượng dưới 1 g thì dùng đơn vị là “mg” (miligam), ví dụ ghi 200 mg chứ không ghi 0,2 g; khối lượng dưới 1 kg thì dùng đơn vị là g (gam) - ví dụ ghi 200 g chứ không ghi 0,2 kg.

- Ký hiệu: G.P; G.F; C; P (nếu sản phẩm là vàng nguyên khối, đồng nhất thì không phải ghi ký hiệu này) --> Nếu có ghi ký hiệu thì xem quy định cụ thể tại điểm c Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN.

Ghi chú: Trên nhãn vàng có thể ghi thêm các thông tin khác như mã vạch, số hiệu sản phẩm,… để nhận biết và quản lý sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ.

Chi cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa Miền Nam: Khoản 4, điều 7 Thông tư 22:

- Nhãn vàng trang sức mỹ nghệ thể hiện trực tiếp trên sản phẩm (nếu kích thước và cấu trúc sản phẩm đủ để thực hiên)hoặc thể hiện trên tài liệu đính kèm sản phẩm.

-Trường hợp sản phẩm có kích thước không thể thực hiện trực tiếp được thì hàm lượng vàng công bố phải được ghi trên nhãn đính kèm.

Điểm c, khoản 1, mục II văn bản số 1402/TĐC-HCHQ ngày 31/7/2014:

Nhãn hàng hóa phải thể hiện được các nội dung chủ yếu sau: hàm lượng vàng, khối lượng vàng; ký hiệu vàng trang sức mỹ nghệ. Ngoài ra doanh nghiệp có thể ghi thêm ký hiệu của mình để nhận biết sản phẩm do mình kinh doanh.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM: Ghi nhãn trực tiếp trên sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ (nếu kích thước sản phẩm phù hợp):

- Mã ký hiệu của cơ sở sản xuất: KMJ, PAJ, SJC, DOJ,…

- Hàm lượng vàng: 75,0 % hoặc 18 K hoặc 750.

- Ký hiệu vàng trang sức mỹ nghệ (nếu có): G.P; G.F; C; P.

HỎI: Vàng tiệm mình vừa sản xuất vừa bán thì ghi tem nhãn như thế nào?

ĐÁP:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM: Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa quy định trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam để lưu thông trong nước thì tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa phải chịu trách nhiệm về việc ghi nhãn. Do đó, trên nhãn hàng hóa phải có tên, địa chỉ của nhà sản xuất.

Chi cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa Miền Nam: Khoản 1, điều 11, Nghị định 89:

1. Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:

a) Tên hàng hóa;

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

c) Xuất xứ hàng hóa.

Nếu cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thì ghi tên và địa chỉ cơ sở sản xuất là được (chịu trách nhiệm về hàng hóa), tất nhiên cơ sở phải có chức năng sản xuất và kinh doanh.

Theo khoản 3 mục II của Thông tư 09:

a) Tên tổ chức, cá nhân và địa danh không được viết tắt.

Ví dụ: Công ty Hoàng Phú, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh thì các từ “Hoàng Phú”, “Tiên Sơn”, “Tiên Du”, “Bắc Ninh" không được viết tắt là "HP”, “TS”, “TD”, “BN".

b) Trường hợp sản phẩm, hàng hóa được sản xuất ngay tại nơi đăng ký kinh doanh thì trên nhãn ghi tên và địa chỉ cơ sở sản xuất theo đăng ký kinh doanh.

Ví dụ: Sản xuất tại Công ty A, Khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương.

c) Trường hợp sản phẩm, hàng hóa được sản xuất tại các địa điểm khác ngoài nơi đăng ký kinh doanh thì trên nhãn phải ghi địa chỉ của nơi sản xuất ra sản phẩm, hàng hóa đó.

Nếu ghi địa chỉ nhiều nơi sản xuất trên cùng một nhãn thì phải có chỉ dẫn hay ký hiệu trên nhãn để nhận biết nơi sản xuất hàng hóa đó.

Trường hợp hàng tiệm tự đặt thợ gia công mà tiệm chưa có giấy phép nhà sản xuất thì ghi trên tem NHÀ CUNG CẤP là ai?

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM: Cơ sở đặt gia công vàng trang sức mỹ nghệ phải đặt gia công tại doanh nghiệp đảm bảo đủ điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của Nghị định 24/2012/NĐ-CP và trên nhãn ghi tên và địa chỉ của doanh nghiệp đảm bảo đủ điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

HỎI: Có một số sản phẩm thực chất là vàng 14K (màu trắng), nhưng có phủ (xi) một lớp vàng 18K (màu vàng) để sản phẩm được đẹp mắt hơn (nhưng thực chất vẫn là vàng 14K). Theo Thông tư 22, cần đóng ký hiệu cho sản phẩm này hay không? Nếu có đóng thì phải đóng ký hiệu gì?

ĐÁP:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM: Trường hợp này dùng vàng 18K để phủ lên vàng 14K thì không thực hiện ghi ký hiệu đối với vàng trang sức mỹ nghệ.

HỎI: Ký hiệu G.P được ký hiệu trên sản phẩm có đá hay như thế nào? Ví dụ: nhẫn vàng 18K không đính hột hay vật liệu khác ký hiệu là G.P hay để trống không ký hiệu?

ĐÁP:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM: Theo Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN quy định “ký hiệu “G.P” nếu sản phẩm là vàng bọc, phủ, mạ trên kim loại nền khác”. Đối với nhẫn vàng 18K không đính hột hay vật liệu khác thì không ghi ký hiệu.

HỎI: Theo Thông tư 22 thì vàng 9999 đóng 999 hay 999.9?

ĐÁP:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM: Theo Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN quy định đối với vàng 24K ghi hàm lượng vàng là 24K hoặc 999 hoặc 99,9%.

HỎI: Trên tem quy định tiêu chuẩn cơ sở doanh nghiệp mà trong khi đó tiêu chuẩn cơ sở doanh nghiệp được đăng ký bởi nhiều mẫu mã sản phẩm khác nhau, ví dụ: tiêu chuẩn cho sản phẩm bông, dây, lắc, mặt,... mỗi cái riêng. Vậy khi làm tem thì ta sẽ chọn tiêu chuẩn cơ sở doanh nghiệp hay tiêu chuẩn cơ sở chất lượng của sản phẩm thành phần, ví dụ: DNTN Kim Loan Tuấn có tiêu chuẩn là TCCS01:2015/KLT trong khi đó doanh nghiệp này đăng ký tiêu chuẩn cho sản phẩm bông với mã tiêu chuẩn riêng, dây riêng, lắc riêng. Vậy sẽ chọn mẫu tiêu chuẩn cơ sở nào là đúng?

ĐÁP:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM: Cơ sở buôn bán khi mua vàng trang sức, mỹ nghệ từ các doanh nghiệp đảm bảo đủ điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ để bán lại thì tiêu chuẩn cơ sở sẽ do doanh nghiệp đảm bảo đủ điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ cung cấp. Doanh nghiệp đảm bảo đủ điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ sẽ chịu trách nhiệm về các bản tiêu chuẩn cơ sở cung cấp cho các cơ sở buôn bán.

Chi cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa Miền Nam: Vàng trang sức mỹ nghệ đưa ra lưu thông trên thị trường phải công bố tiêu chuẩn áp dụng (TCCS) và ghi nhãn theo Nghị định 24 và Thông tư 22. TCCS do cơ sở tự xây dựng và người đúng đầu cơ sở công bố áp dụng bằng văn bản. Một số công bố TCCS có thể chỉ cho một sản phẩm riêng biệt, hoặc cho nhiều sản phẩm khác nhau, có thể có chỉ tiêu chung và những chỉ tiêu khác nhau, phải đầy đủ, rõ ràng.

Vì vậy khi thể hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm phải tương ứng với số TCCS mà doanh nghiệp đã công bố cho sản phẩm đó, thực hiện một trong các cách sau đây (khoản 3, điều 7 Thông tư 22):

- Trên bảng niêm yết giá vàng trang sức mỹ nghệ;

- Trên bao bì của sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ;

- Trên nhãn hàng hóa của vàng trang sức mỹ nghệ;

- Trên tài liệu kèm theo sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ.

HỎI: Vàng trắng Italy 750 thì làm tem thế nào? Vàng đó nhập, không biết nguồn gốc thì để như thế nào?

ĐÁP:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM: Việc ghi nhãn hàng hóa vàng trắng Italy 750 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hoá.

Chi cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa Miền Nam: Khoản 4.a, điều 7, Thông tư 22:

Đối với vang trang sức mỹ nghệ nhập khẩu, ngoài nhãn gốc ghi bằng tiếng nước ngoài, phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt thể hiện các thông tin ghi nhãn theo quy định tại điểm b khoản 4 điều 7, Thông tư 22 và xuất xứ hàng hóa.

HỎI: Với thợ làm nhỏ lẻ tại nhà, gia công đồ cho khách hàng, nhưng theo Thông tư 22 thì họ không được đóng tên cũng như hàm lượng vàng vì họ không phải là DNTN. Vậy muốn thỏa Thông tư 22 thì họ phải được bảo hộ của DNTN, như thế thì người thợ phải thỏa thuận, bắt tay với chủ DNTN mà thực tế thì điều đó có khả thi không? Cơ quan liên ngành sẽ giám sát và như thế nào?

ĐÁP:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM: Cơ sở đặt gia công vàng trang sức mỹ nghệ phải đặt gia công tại doanh nghiệp đảm bảo đủ điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của Nghị định 24/2012/NĐ-CP và trên nhãn ghi tên và địa chỉ của doanh nghiệp đảm bảo đủ điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

SJA

THỊ TRƯỜNG - TIÊU DÙNG

THÔNG TIN CHO HỘI VIÊN

Cơ quan chủ quản

Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Thành phố Hồ Chí Minh

– Giấy phép số: 15/GP-ICP-STTTT - Sở  Thông tin và Truyền thông TPHCM cấp ngày 1-3-2013 

– Chủ tịch Hội: Nguyễn Văn Dưng 

– Trụ sở: 586 Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, TPHCM 

– Điện thoại: (84-8) 38591103 - 39751486 * Fax: (84-8) 39741867 

– E-mail: info@hoikimhoansaigon.org; sjahcmc@yahoo.com 

– Website: www.hoikimhoansaigon.org

Template modified by Peakso.com